IV Kongres PiS – podsumowanie • Aktualności • IV Kongres Prawa i Sprawiedliwości - Nasza Ojczyzna, Nasza Przyszłość.

Do rozpoczęcia kongresu pozostało:
 
IV Kongres PiS

Aktualności

1
lipca
2013

IV Kongres PiS – podsumowanie

Nasza Ojczyzna. Nasza przyszłość. IV Kongres Prawa i Sprawiedliwości

W niedzielę, 30 czerwca w Sosnowcu, zakończył się IV Kongres Prawa i Sprawiedliwości.

Najważniejszym punktem Kongresu był wybór prezesa partii. W tajnym głosowaniu delegaci powierzyli tę funkcję Jarosławowi Kaczyńskiemu, który uzyskał 1131 głosów.

Kongres wybrał także członków Rady Politycznej, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Koleżeńskiego Sądu Dyscyplinarnego oraz dokonał zmian w statucie partii.

Bardzo ważnym elementem IV Kongresu PiS była dyskusja programowa. Rozpoczęła się już w piątek, w Katowicach debatą o Śląsku. W trakcie Kongresu odbyło się 13 paneli dyskusyjnych, między innymi o pracy, rodzinie, systemie emerytalnym, podatkach, służbie zdrowia, rolnictwie, bezpieczeństwie obywateli, polityce zagranicznej, edukacji i kulturze, młodzieży.

Kongres zakończył się w niedzielę, Mszą Świętą w katowickiej Archikatedry Chrystusa Króla. Po Mszy, prezes Jarosław Kaczyński wraz z delegatami złożył kwiaty pod pomnikiem Wojciecha Korfantego, dyktatora III Powstania Śląskiego i lidera przedwojennej Chrześcijańskiej Demokracji oraz pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.

Kongres jest najwyższą władzą partii Prawo i Sprawiedliwość. Zwoływany jest przez Prezesa PiS. W trakcie kadencji, mogą odbywać się kolejne posiedzenia Kongresu. Do wyłącznej kompetencji Kongresu należy między innymi: uchwalanie programu PiS lub dokumentów programowych partii, przyjęcie deklaracji ideowej, wybór władz (Prezesa, Prezesa Honorowego, Rady Politycznej, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Koleżeńskiego Sądu Dyscyplinarnego).

Prawo i Sprawiedliwość
ul. Nowogrodzka 84/86
02-018 Warszawa
tel.: (+48) 22 6215035, faks: (+48) 22 6216767, e-mail: biuro@pis.org.pl