Młodzież i innowacje – panel o przyszłości na IV Kongresie PiS • Aktualności • IV Kongres Prawa i Sprawiedliwości - Nasza Ojczyzna, Nasza Przyszłość.

Do rozpoczęcia kongresu pozostało:
 
IV Kongres PiS

Aktualności

30
czerwca
2013

Młodzież i innowacje – panel o przyszłości na IV Kongresie PiS

W trakcie obrad IV Kongresu Prawa i Sprawiedliwości, który został zorganizowany w dniach 28-30 czerwca w Katowicach i Sosnowcu, odbył się panel dyskusyjny „Młodzież, innowacje”.

Jego uczestnikami byli młodzi ludzie zaangażowani w sprawy naszego kraju, samorządność studencką, działalność naukową i społeczną. Głównym celem była debata nad obecnym stanem młodego pokolenia w naszym kraju. Dyskusję moderowali Marcin Mastalerek – poseł Prawa i Sprawiedliwości i szef Forum Młodych PiS, a także Anna Krupka – socjolog i jedna z twórców projektu „Polska bez kompleksów”.

Panel „młodzieżowy” cieszył się bardzo wielkim zainteresowaniem uczestników Kongresu. W trakcie jego trwania w sali zabrakło miejsc dla wszystkich chętnych, którzy chcieli uczestniczyć w dyskusji. Wśród gości pojawił się m.in. prof. Piotr Gliński, socjolog i kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera rządu technicznego.

Wśród tematów, które pojawiły się w trakcie dyskusji, przeważały te poświęcone perspektywie rozwoju naszego kraju opartej na obecnym młodym pokoleniu. Jak zaznaczył Marcin Mastalerek, to od osób, które mają dziś 20-30 lat, będzie zależało jak nasz kraj będzie wyglądał za dwie, czy trzy dekady.

Pierwsze z wystąpień, wygłoszone przez Adriana Cymera – absolwenta Akademii Obrony Narodowej, dotyczyło edukacji na poziomie szkolnym, tzn. do czasu zdobycia matury. Według prelegenta w obecnie mamy do czynienia z wieloma negatywnymi aspektami funkcjonowania polskich szkół, m.in. jest w nich co raz mniej bezpiecznie, uczniowie uczeni są strategii rozwiązywania testów, a wiele szkół jest po prostu zamykane z braku środków na edukację, która powinna być priorytetem każdego rządu.

– Naszym zdaniem należy powrócić do systemu 8+4(5) i zlikwidować gimnazja, które okazały się siedliskami przemocy i patologii. Zmiana systemu, a także idąca za tym zmiana podstaw programu nauczania, przywróci polską szkołę na właściwy tor – stwierdził Adrian Cymer. Jego zdaniem bardzo wielkim wyzwaniem jest odbudowa szkolnictwa zawodowego, obecnie niezwykle zapuszczonego.

Temat nauki i studiów wyższych podjął Tomasz Matynia – szef Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów Uniwersyteckiego. Jego zdaniem uczelnie wyższe muszą stanąć przed trzema celami, które powinno wyznaczyć państwo: - Pierwszym z tych celów jest perspektywiczność, przygotowanie uczelni i studiów pod kątem potrzeb gospodarki i państwa. W dalszej kolejności musimy wspierać innowacyjność i rozszerzać możliwości studentów, używając najnowszych technologii w kształceniu. Jednocześnie warunkiem sine qua non powodzenia tych dwóch celów jest bezpłatność edukacji na poziomie wyższym. Jesteśmy zwolennikami przywrócenia darmowego kształcenia na drugim i dalszych kierunkach studiów – powiedział Tomasz Matynia.

Wśród pomysłów, które miałyby pozytywnie wpłynąć na szkolnictwo wyższe pojawiły się m.in.: elektroniczne biblioteki, nowy system stypendialny i większe wsparcie dla samorządności studenckiej.

Potrzebę wykorzystania innowacyjności nakreślił także Marcin Fijołek – doktorant Wydziału Politologii UMCS w Lublinie. Jego zdaniem innowacyjność gospodarki jest główną szansą naszego kraju na rozwój gospodarczy i znalezienie pracy dla młodych, z którą dzisiaj jest naprawdę poważny problem.

– Żeby ocenić poziom innowacyjności naszej gospodarki, wystarczy spojrzeć na liczbę patentów, które są zgłaszane w Polsce. Jest to wielokrotnie mniej niż w sąsiednich Niemczech. Bez innowacyjnego podejścia do gospodarki nie mamy szans na rozwój – stwierdził Fijołek.

Według Sylwii Ługowskiej, kierującej biurem posła Witolda Waszczykowskiego, mamy także do czynienia z uciekaniem najlepszych polskich naukowców. – Dochodzi do drenażu mózgów, zjawiska bardzo negatywnego dla naszej gospodarki i naszej przyszłości. Winą za wszystko trzeba obarczać złą politykę rządu, który nie robi nic, aby najlepszych w naszym kraju zatrzymać – uważa Ługowska, która również współtworzy projekt „Polska bez kompleksów”.

Błażej Spychalski mówił o problemach młodych rodzin, które borykają się z co raz to nowymi barierami. Głównym i najpoważniejszym kłopotem młodych jest brak mieszkań, a także ich wygórowane ceny: – Donald Tusk zakończył dobry program „Rodzina na swoim”. Od roku nie ma projektu wsparcia młodych rodzin, które chcą kupić swoje pierwsze mieszkanie. To ma później wpływ na niski wskaźnik dzietności i realne wyludnianie się naszego kraju – mówił Spychalski, który jest szczęśliwym mężem i ojcem dwójki dzieci.

Zdaniem Błażeja Spychalskiego dochodzi do paradoksu, w którym to, że ktoś założył rodzinę jest rzeczywistą przeszkodą w uzyskaniu miejsca w przedszkolu czy wsparcia z pomocy społecznej: – Jeśli tego nie zmienimy, będziemy mieli do czynienia z bardzo poważnymi problemami w przyszłości – uważa Błażej Spychalski.

Podsumowujący debatę profesor Piotr Gliński zwracał uwagę na rolę polityki młodzieżowej dla państwa. Jego zdaniem dziś trudno jest zauważyć jakąś pozytywną działalność rządu w tej dziedzinie: – Wydaje się, że poprawę może tu przynieść tylko zmiana rządu. Jednocześnie cieszę się, że młodzi ludzie dyskutują na tak ważne tematy. Sam mam jeszcze kilka propozycji, które mogłyby się znaleźć w programie PiS dla młodych – stwierdził na zakończenie prof. Piotr Gliński.

Tomasz Matynia
Prawo i Sprawiedliwość
ul. Nowogrodzka 84/86
02-018 Warszawa
tel.: (+48) 22 6215035, faks: (+48) 22 6216767, e-mail: biuro@pis.org.pl